RODO

_

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od „Wicie Domki na Polanie” adres: ul. Słoneczna 20b, Wicie ,76-150 Darłowo • e-mail: kontakt@wicienapolanie.pl • tel.: +48 722 199 199 za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z poźn. Zm.) Wyrażam zgodę na przedstawienie przez „Wicie Domki na Polanie” adres: ul. Słoneczna 20b, Wicie ,76-150 Darłowo • e-mail: kontakt@wicienapolanie.pl • tel.: +48 722 199 199 oferty handlowej drogą telefoniczną na podany przeze mnie numer kontaktowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (rodo), informujemy. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Wicie Domki na Polanie” adres: ul. Słoneczna 20b, Wicie ,76-150 Darłowo • e-mail: kontakt@wicienapolanie.pl • tel.: +48 722 199 199 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych, analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz cel marketingowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.